Uncategorized

Graafisen suunnittelun koulutus

Moni haaveilee graafisen suunnittelijan ammatista. Graafisen suunnittelijan työ onkin kieltämättä todella monipuolista ja parhaimmillaan se on myös luovaa, vapaata ja ennen kaikkea hauskaa. Graafikoille on tarjolla monenlaisia mahdollisuuksia työelämässä. Graafinen suunnittelija voi työllistyä esimerkiksi suuren yrityksen graafikoksi, aikakauslehden Art Directoriksi eli AD:ksi, mainossuunnittelijaksi mainostoimistoon tai vaikka nettisivujen suunnittelijaksi IT-alan yritykseen. Yhä useampi graafinen suunnittelija myös perustaa oman yrityksen tai ryhtyy freelanceriksi. Graafisen suunnittelijan mahdollisuudet ovat siis monet. Alalla ei kuitenkaan pärjää kuka tahansa. Graafiselta suunnittelijalta vaaditaan ennen kaikkea hyvää ja terävää visuaalista silmää. Graafikko erottaa hyvän designin huonosta ja osaa myös itse etsiä luovia ja kekseliäitä ratkaisuja yritysten tarpeisiin. Hyvä piirustustaito, kyky valokuvata ja ripaus mielikuvitusta ovat ominaisuuksia, jotka erottavat hyvän graafisen suunnittelijan keskinkertaisesta. Graafisen suunnittelun koulutus on yksi tie graafikon töihin.

Koulutus parantaa graafisen suunnittelija työllisyystilannetta

Taiteellinen ala on usein nähty huonona työllistäjänä. Esimerkkinä tästä toimii tapaus, jossa graafinen suunnittelu ei läpäissyt Te-toimiston seulaa, eikä opiskelijalle myönnetty omaehtoisen opiskelun tukea. Tosiasiassa graafisen suunnittelun ammattilaiset työllistyvät usein hyvin, ja moni perustaakin oman yrityksen tai ryhtyy freelanceriksi. Asianmukainen koulutus graafisen suunnittelun alalta parantaa huomattavasti nuoren suunnittelijan työllistymistä. Graafista suunnittelua voi opiskella Suomessa monella eri koulutustasolla. Esimerkiksi Helsinki Design School tarjoaa vuoden mittaisia, opistotasoisia opintoja graafisesta suunnittelusta. Lisäksi ammattikouluista ja ammattikorkeakouluista löytyvät omat linjat uusille suunnittelijoille. Suomessa kaikkein arvostetuinta graafisen suunnittelun koulutusta tarjoaa kuitenkin Aalto yliopisto, jonka taidepuolen opinnot ovat arvostettuja ympäri maailman. Aalto yliopistoon on vuosittain satoja, jopa tuhansia hakijoita ja vain muutama otetaan sisään. Voisikin sanoa, että yliopisto erottelee todelliset jyvät akanoista. Jos yliopiston ovet eivät aukea Suomessa, graafista suunnittelua on mahdollista opiskella myös ulkomailla ja maailmalla on useita arvostettuja taidekorkeakouluja, joiden koulutusohjelmien kautta työllistyy vuosittain satoja uusia ja lupaavia graafisen alan suunnittelijoita.

Graafisen suunnittelun koulutus on monipuolista

Monella on graafisen suunnittelun opiskelusta turhan yksinkertainen kuva. Graafisen suunnittelijan koulutus pitää sisällään paljon muutakin kuin piirtämistä ja valokuvaamista. Esimerkiksi erilaisten tietokone- ja suunnitteluohjelmien hallitseminen on graafiselle suunnittelijalle tärkeää, ja graafinen suunnittelija osaa piirtää tietokoneella yhtä lailla sängyt kuin abstraktit kuviotkin . Lisäksi graafiset suunnittelijat opiskelevat värioppia ja usein myös taidehistoriaa, josta moni nuori suunnittelija ammentaakin inspiraatiota myös omiin töihinsä. Koko opiskelun ajan graafisen suunnittelun opiskelijat työstävät myös omia portfolioitaan. Portfolioon lisätään harjoitustöitä ja mahdollisia asiakastöitä. Portfolio onkin nuoren suunnittelijan tärkein työkalu, kun tavoitteena on työllistyminen. Portfolion tyyliin kannattaa kiinnittää paljon huomiota, sillä sen perusteella asiakkaat ja työnantajat valitsevat itselleen sopiva suunnittelijan. Usein opintojen aikana myös erikoistutaan yhteen tai kahteen graafisen suunnittelun suuntaukseen. Toiset ovat kiinnostuneita huonekalujen ja tavaroiden muotokielestä, kun taas toinen haluaa työskennellä painotuotteiden, logojen tai esimerkiksi nettisivujen suunnittelussa.